Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Szansa aktywizacji zawodowej dla osób młodych bez pracy!!!

2020-01-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V)".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostającyh bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.

Szczegóły w załączniku do artykułu.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji