Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Realizacja prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” za II kwartał 2018 r.

2018-06-27

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w II kwartale br. wykonano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

- pokrycie zasadnicze dachu z blachy wraz z podbitką oraz rynnami dachowymi i rurami spustowymi, tynk zewnętrzny strukturalny na elewacjach budynku oraz roboty wykończeniowe (tynki wewnętrzne ścian, gładzie gipsowe, ocieplenie pomieszczeń poddasza, wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji),
- wewnętrzną instalację wod.-kan. (oprzewodowanie),
- wewnętrzną instalację c.o. (oprzewodowanie),
- rozdzielnię i instalację elektryczną wewnętrzną,
- instalację teletechniczną wewnętrzną i
- instalację odgromową.

Oprócz robót wykończeniowych w budynku w tym okresie wykonano również zewnętrzne przyłącze wodociągowe do budynku wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji