Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Częściowy odbiór prac budowlanych w ramach projektu „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”

2018-03-22

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 dokonano w dn. 28.02.2018 r. częściowego odbioru prac budowlanych.

Wyłoniony Wykonawca - Usługi Remontowo-Budowlane Guldziński Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 11, 26-300 Opoczno zrealizował I etap budowy, który stanowi 30,29 % wartości całości inwestycji. Stan zaawansowania robót budowlano-instalacyjnych za okres 30.12.2017 r. – 30.03.2018 r. przedstawia się następująco:

w zakresie przebudowy istniejącej części budynku:
1) dokończono roboty rozbiórkowe obejmujące:
- stropy nad pierwszym piętrem, parterem oraz częściowo nad piwnicą,
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne na poziomie piętra i parteru,
- wykonano również otwory w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych na nowe otwory okienne i drzwiowe przewidziane w projekcie,
2) wykonano roboty budowlano-montażowe obejmujące:
- roboty murowe ścian poziomu piwnicy, parteru, piętra i dachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z powłoką klejową,
- roboty murowe kominów i kanałów wentylacyjnych,
- wykonanie stropów międzykondygnacyjnych nad poziomem parteru i piętra wraz ze schodami wewnętrznymi z poziomu piwnicy na parter,
- wykonano konstrukcję drewnianą więźby dachowej wraz z foliowaniem i łaceniem oraz izolacją termiczną z wełny mineralnej na ruszcie stalowym,
-zamontowano otwory okienne.

w zakresie części rozbudowy budynku:
- wykonano izolację termiczną ścian fundamentowych zewnętrznych z płyt styropianowych z warstwą klejową i izolację powłokowo przeciwwilgociową,
- wykonano roboty murowe ścianek działowych na poziomie parteru i poddasza użytkowego,
- roboty murowe kominów i kanałów wentylacyjnych,
- wykonano biegi klatki schodowej z poziomu parteru na poddasze,
- wykonano konstrukcję drewnianą więźby dachowej wraz z foliowaniem i łaceniem oraz izolacją termiczną z wełny mineralnej na ruszcie stalowym,
- zamontowano otwory okienne,
- wykonano docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z powłoką klejową.

Celem ww. projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji