Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Nowe skierowania na pomoc żywnościową

2017-09-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dziś wydaje nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej, tym razem dla Podprogramu 2017, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Osoby, które pragną ubiegać się o skierowanie do otrzymania pomocy w w/w postaci, prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka wraz z dokumentami przedstawiającymi miesięczne dochody osoby/rodziny netto (osoby zgłaszające się we wrześniu przedstawiają dochody z sierpnia, osoby które pojawią się w październiku, okazują dochody z września itd.).

Kwota kryterium dochodowego w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, od marca bieżącego roku nie zmieniła się i wynosi 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.028 zł dla osoby w rodzinie.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji