Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Nowe skierowania na pomoc żywnościową

2018-09-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od 10.09.2018 r. wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

czytaj całość publikacji "Nowe skierowania na pomoc żywnościową"


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

2018-08-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. "Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"


Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

2018-07-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"

Dołączone pliki:


Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt dla osób młodych

2018-07-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

czytaj całość publikacji "Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt dla osób młodych"


Informacja

2018-07-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przedstawia aktualny harmonogram dyżurów specjalistów Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, działającego przy PCPR w Opocznie oraz aktualny harmonogram działania telefonu interwencyjnego w/w Zespołu.

czytaj całość publikacji "Informacja"


Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

2018-06-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przypomina o uchwalonym przez Sejmik Województwa Łódzkiego programie na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych".

czytaj całość publikacji "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych"

Dołączone pliki:


Od1 lipca rusza rządowy program "Dobry start"

2018-06-27

Świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

czytaj całość publikacji "Od1 lipca rusza rządowy program "Dobry start""


Realizacja prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” za II kwartał 2018 r.

2018-06-27

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

czytaj całość publikacji "Realizacja prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” za II kwartał 2018 r."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

  2018-06-07

  W dniu 04.06.2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów”.

  czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"


  Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

  2018-05-17

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów."

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2018-05-15

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od 21.05.2018 r. będzie wydawana przez CIS "Zielone Światło" w Żarnowie pomoc żywnościowa w ramach Podprogramu 2017 PO PŻ za m-ce V i VI.2018 r.

  czytaj całość publikacji "Informacja"


  Częściowy odbiór prac budowlanych w ramach projektu „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”

  2018-03-22

  W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 dokonano w dn. 28.02.2018 r. częściowego odbioru prac budowlanych.

  czytaj całość publikacji "Częściowy odbiór prac budowlanych w ramach projektu „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Informacja

   2018-03-16

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od 22.03.2018 r. będzie wydawana przez CIS "Zielone Światło" w Żarnowie pomoc żywnościowa w ramach Podprogramu 2017 PO PŻ za m-c III i IV.2018 r.

   czytaj całość publikacji "Informacja"


   PCPR w Opocznie realizatorem projektu konkursowego pn."CUS-Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego"

   2018-02-06

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jest realizatorem działań w imieniu Powiatu Opoczyńskiego projektu konkursowego pn. " CUS- Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   czytaj całość publikacji "PCPR w Opocznie realizatorem projektu konkursowego pn."CUS-Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego""


   "Karta Seniora" w województwie łódzkim

   2018-01-31

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Uchwałą nr XLIV/544/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. został przyjęty program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą "Karta Seniora Województwa Łódzkiego".

   czytaj całość publikacji ""Karta Seniora" w województwie łódzkim"


   Ogłoszenie

   2018-01-30

   Informujemy, że w dniach: 10.02.2018 r., 17.02.2018 r. i 24.02.2018 r. w godzinach od 16.00 do 22.00 telefon interwencyjny Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie o numerze 786 042 269 będzie nieczynny z powodu choroby interwenta.

   czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"


   Karta Dużej Rodziny – teraz także w wersji elektronicznej

   2018-01-29

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od 1 stycznia 2018 roku dostępna jest również mobilna Karta Dużej Rodziny.

   Mobilna Karta Dużej Rodziny powstała z myślą o upowszechnianiu informacji o systemie ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Ma też pomóc rodzinom wielodzietnym w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji geolokalizacji, a przedsiębiorcom - dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawą ofertą.

   czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny – teraz także w wersji elektronicznej"


   Informacja

   2018-01-15

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od 24.01.2018 r. ( tj. środy) będzie wydawana przez CIS "Zielone Światło" w Żarnowie pomoc żywnościowa w ramach Podprogramu 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 za m-c I i II.2018 r.

   czytaj całość publikacji "Informacja"


   Terapeuta leczenia uzależnień w Ośrodku

   2018-01-08

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż od ubiegłego roku współpracuje z terapeutą leczenia uzależnień Panią Martą Milczarczyk. W ramach współpracy odbywają się w Domu Kultury w Żarnowie spotkania z w/w terapeutą.

   czytaj całość publikacji "Terapeuta leczenia uzależnień w Ośrodku"


   Dystrybucja artykułów spożywczych w Podprogramie 2017 na terenie gminy Żarnów

   2018-01-08

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od października 2017 roku na terenie gminy Żarnów wydawana jest żywność w ramach Podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

   Realizacja Podprogramu potrwa do czerwca 2018 r.

   czytaj całość publikacji "Dystrybucja artykułów spożywczych w Podprogramie 2017 na terenie gminy Żarnów"


   Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Żarnowie przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla 14 dzieci c.d.

   2017-12-29

   Przypominamy, iż Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:
   „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

   czytaj całość publikacji "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Żarnowie przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla 14 dzieci c.d."

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Trwa przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Żarnowie przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla 14 dzieci

    2017-09-29

    Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

    czytaj całość publikacji "Trwa przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Żarnowie przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla 14 dzieci"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


     Nowe skierowania na pomoc żywnościową

     2017-09-14

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dziś wydaje nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej, tym razem dla Podprogramu 2017, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

     czytaj całość publikacji "Nowe skierowania na pomoc żywnościową"


     Projekt "Energetyczny tornister" w Gminie Żarnów

     2017-08-29

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie ma przyjemność poinformować mieszkańców Gminy Żarnów, że w bieżącym roku kalendarzowym podjął współpracę z PGE Dystrybucja S.A. Odział w Łodzi i Fundacją PGE przy realizacji projektu "Energetyczny tornister".

     czytaj całość publikacji "Projekt "Energetyczny tornister" w Gminie Żarnów"


     Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

     2017-08-04

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów.

     czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"


     Młodociani i praca wakacyjna

     2017-07-14

     Okres wakacji sprzyja podejmowaniu pracy przez osoby młode, mające przerwę w nauce. Bardzo często jednak młodzi ludzie, wkraczający na rynek pracy, nie są w pełni świadomi przysługujących im praw.

     Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wychodząc naprzeciw osobom młodym, podejmującym prace w okresie wakacji, przygotowało dla nich specjalny poradnik, zawierający informacje o przysługujących im prawach.

     czytaj całość publikacji "Młodociani i praca wakacyjna"

     Dołączone pliki:


     Zadbaj o własne bezpieczeństwo

     2017-07-14

     Co roku, szczególnie w sezonie letnim, prasa donosi o przypadkach nieuczciwych pośredników, którzy deklarują posiadanie ofert pracy sezonowej, ale otrzymanie takich ofert wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za wskazanie „adresu".

     Osobom podejmującym pracę sezonową za pośrednictwem agencji zatrudnienia podajemy wskazówki, jak uchronić się przed oszustami.

     czytaj całość publikacji "Zadbaj o własne bezpieczeństwo"


     Doradca emerytalny we wszystkich oddziałach ZUS

     2017-07-14

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od 1 lipca 2017 r. w każdym oddziale ZUS pojawi się doradca emerytalny dla osób przechodzących na emeryturę w 2017 r.

     Pojawienie się doradców emerytalnych w ZUS jest konsekwencją wejścia w życie w październiku b.r. przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat.

     czytaj całość publikacji "Doradca emerytalny we wszystkich oddziałach ZUS"


     Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

     2017-07-12

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu i dowożeniu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów.

     czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"

     Dołączone pliki:


     Tańsze wakacje z Kartą Dużej Rodziny

     2017-07-04

     Nadeszło lato, czas odpoczynku i rekreacji. Duża rodzina to spore wydatki związane z organizacją czasu wolnego, ale z Kartą Dużej Rodziny można sporo zaoszczędzić. W programie uczestniczy wiele instytucji kulturalnych, ośrodków sportowych i turystycznych oraz centrów rozrywki. Rodziny 3+ mogą korzystać z tańszych biletów wstępu m.in. do teatrów, muzeów, parków krajobrazowych oraz karnetów na basen lub siłownię.

     czytaj całość publikacji "Tańsze wakacje z Kartą Dużej Rodziny"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Powstanie placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w Żarnowie

      2017-06-28

      Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:
      „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

      Okres realizacji: od 2017-02-15 do 2019-11-30.

      czytaj całość publikacji "Powstanie placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w Żarnowie"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

      Dołączone pliki:


      Nowy telefon zaufania

      2017-05-24

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje o pierwszym w Polsce telefonie zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych tj. uzależnienie od hazardu, internetu, seksu, zakupów,pracy czy jedzenia.

      Numer telefonu zaufania - 801 889 880

      czytaj całość publikacji "Nowy telefon zaufania"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Informacja

       2017-05-18

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Bank Żywności w Opocznie kończy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu 2016.

       W związku z powyższym, produkty żywnościowe z Banku Żywności w Opocznie, wydawane będą tylko do 15.06.2017 r.

       czytaj całość publikacji "Informacja "


       Zmiana siedziby PCPR w Opocznie

       2017-05-18

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zmieniło swoją siedzibę.

       Nowy adres jednostki to ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno (budynek Starostwa Powiatowego w Opocznie).

       czytaj całość publikacji "Zmiana siedziby PCPR w Opocznie"


       Ustawa "Za życiem"

       2017-04-26

       Z początkiem nowego roku weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

       czytaj całość publikacji "Ustawa "Za życiem""

       Dołączone pliki:


       Wypoczynek letni dla dzieci rolników w 2017 r.

       2017-04-24

       Informujemy, że KRUS, Odział Regionalny w Łodzi organizuje 3 turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, w najbliższe wakacje.

       czytaj całość publikacji "Wypoczynek letni dla dzieci rolników w 2017 r."

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Życzenia wielkanocne

        2017-04-14

        Przypływu wiosennej energii, radosnych spotkań w gronie rodziny, głębokich przeżyć duchowych na zbliżające się Święta Wielkanocne życzy Kierownik Ośrodka z pracownikami.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Nowe numery telefonów do Ośrodka

         2017-04-05

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje o nowych numerach telefonów do Ośrodka, aktywnych od kwietnia b.r.:

         Dział pomocy środowiskowej (prac. socjalni: R. Marszałek i Anna Martyka) –
         44 757 70 36
         Dział pomocy środowiskowej (prac. socjalni: T. Wierzchowiak i D. Mularczyk) –
         44 757 73 61
         Dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 44 757 73 62


         Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze dla dzieci z terenu powiatu opoczyńskiego

         2017-03-23

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pilnie poszukuje kandydatów do:
         - pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,
         - pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub specjalistycznej,
         - prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

         czytaj całość publikacji "Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze dla dzieci z terenu powiatu opoczyńskiego"


         1% także od emerytów i rencistów

         2017-03-20

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że dnia 13 marca 2017 r. prezydent podpisał ustawę wprowadzającą ułatwienia dla emerytów i rencistów, którzy chcieliby przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP.

         czytaj całość publikacji "1% także od emerytów i rencistów"

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlana

          Skrócony termin wydawania skierowań do Banku Żywności

          2017-03-20

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że jedynie do końca marca b.r., wydawane będą jeszcze przez Ośrodek, skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Podprogramu 2016, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

          czytaj całość publikacji "Skrócony termin wydawania skierowań do Banku Żywności"


          PCPR w Opocznie realizuje projekt pn. "Rodzina na plus"

          2017-03-06

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przypomina, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizuje projekt unijny pn. "Rodzina na plus".

          czytaj całość publikacji "PCPR w Opocznie realizuje projekt pn. "Rodzina na plus""

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlana

           Poszukiwani wolontariusze przez PCPR w Opocznie

           2017-03-06

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie poszukuje wolontariuszy do pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi w pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego.

           czytaj całość publikacji "Poszukiwani wolontariusze przez PCPR w Opocznie"


           Nowe kryteria dochodowe w PO PŻ

           2017-01-05

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dnia 01.01.2017 r. podwyższeniu uległy kwoty kryterium dochodowego, uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2016, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

           czytaj całość publikacji "Nowe kryteria dochodowe w PO PŻ"

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Życzenia świąteczne

            2016-12-22

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie i pracownicy Ośrodka, składają mieszkańcom Gminy Żarnów, życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             Rekrutacja do projektu "Twoja Szansa"

             2016-12-22

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Gmina Żarnów i Stowarzyszenie PROREW realizują projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pn. "Twoja Szansa" dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 r. życia.

             czytaj całość publikacji "Rekrutacja do projektu "Twoja Szansa""

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

             Dołączone pliki:


             Rekrutacja osób w wieku 60+ do Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w Niemojowicach

             2016-11-07

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że prowadzi nabór osób w wieku 60+, chętnych do korzystania ze wsparcia, powstającego Domu Dziennego Pobytu ,,Senior – WIGOR” w Niemojowicach.

             czytaj całość publikacji " Rekrutacja osób w wieku 60+ do Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w Niemojowicach "


             Trwa rekrutacja do projektu realizowanego przez PCPR w Opocznie.

             2016-10-13

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że PCPR w Opocznie realizuje projekt pt. „Rodzina na plus".
             Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne i realizowany będzie w okresie od X.2016 do VI.2018.

             czytaj całość publikacji "Trwa rekrutacja do projektu realizowanego przez PCPR w Opocznie."


             POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - ON LINE

             2016-09-26

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od września b.r. możliwy jest kontakt online z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, realizującymi działania na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci w pieczy zastępczej.

             Kontakt on-line umożliwia interesantom zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi drogą elektroniczną, na bieżąco, bez konieczności wychodzenia z domu.

             czytaj całość publikacji "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - ON LINE"


             ROZTRZYGNIĘCIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

             2016-09-22

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku.

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              ROZTRZYGNIĘCIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ORGANIZACYJNYCH

              2016-09-22

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych w Ośrodku.

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

               2016-09-01

               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń wychowawczych.

               czytaj całość publikacji "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH"

               Dołączone pliki:


               NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. ORGANIZACYJNYCH

               2016-09-01

               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. organizacyjnych.

               czytaj całość publikacji "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. ORGANIZACYJNYCH"

               Dołączone pliki:


               INFORMACJA

               2016-08-18

               Informujemy, że w miesiącu sierpniu zasiłki z pomocy społecznej wypłacane będą w dniu 22 sierpnia 2016 r. w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie w godz. od 11.00 do 14.00.


               INFORMACJA W SPRAWIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017

               2016-08-12

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż od sierpnia b.r. przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2016/2017.

               czytaj całość publikacji "INFORMACJA W SPRAWIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017"


               NOWY NUMER INFOLINII DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

               2016-08-11

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od 8 sierpnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchamia nowy dodatkowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych:

               0 801 108 600 dla połączeń z telefonów stacjonarnych.

               czytaj całość publikacji "NOWY NUMER INFOLINII DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"


               Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

               2016-08-08

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów.

               czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"


               TRWA REKRUTACJA DO CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU W OPOCZNIE

               2016-08-01

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, informuje iż trwa rekrutacja do Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie na rok szkolny 2016/2017.

               czytaj całość publikacji "TRWA REKRUTACJA DO CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU W OPOCZNIE"

               Dołączone pliki:


               ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWYWANIE I DOWÓZ GORĄCYCH POSIŁKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLEWIE (GMINA ŻARNÓW)

               2016-07-19

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu i dowożeniu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie gminy Żarnów.

               czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWYWANIE I DOWÓZ GORĄCYCH POSIŁKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLEWIE (GMINA ŻARNÓW)"

               Dołączone pliki:


               Kolonie letnie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

               2016-07-06

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Fundacja ,,Dar dla Potrzebujących'' i Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa organizują wypoczynek letni dla dzieci rolników:
               - I turnus w okresie: 16.07.2016 r. do 29.07.2016 r., miejscowość - Murzasichle k/Zakopanego. Cena wyjazdu to 540, 00 zł,
               - II turnus w okresie: 08.08.2016 r. do 21.08.2016 r., miejscowość - Stegna,
               - III turnus w okresie: 18.08.2016 r. do 31.08.2016 r., miejscowość - Jantar. Cena wyjazdu to 540, 00 zł.
               Zapisy pod nr tel. 44 646 15 88, mailowo: dar_dla potrzebujacych@wp.pl lub w biurze Fundacji przy ul. Biernackiego 3 w Opocznie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
               Szczegóły w załączniku.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

                NOWY PODPROGRAM, NOWE SKIEROWANIA DO BANKU ŻYWNOŚCI OD LIPCA 2016 R.

                2016-06-16

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od sierpnia bieżącego roku realizowany będzie kolejny Podprogram w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

                czytaj całość publikacji "NOWY PODPROGRAM, NOWE SKIEROWANIA DO BANKU ŻYWNOŚCI OD LIPCA 2016 R."


                KARTA DUŻEJ RODZINY - NOWE ZNIŻKI DLA RODZIN

                2016-06-09

                Zniżki na akcesoria sportowe, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakupy spożywcze oraz łatwiejszy dostęp do rekreacji – to niektóre z nowych udogodnień dla rodzin wielodzietnych oferowane przez partnerów Karty Dużej Rodziny.

                czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY - NOWE ZNIŻKI DLA RODZIN"


                POTRZEBNA POMOC

                2016-05-17

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pilnie poszukuje schodołazu dla osoby niepełnosprawnej.

                czytaj całość publikacji "POTRZEBNA POMOC"


                Bus 500+ w Gminie Żarnów

                2016-04-19

                1 kwietnia wraz ze startem programu "Rodzina 500+" w Polskę wyruszyły specjalne busy, pełniące funkcję mobilnych punktów informacyjnych.

                czytaj całość publikacji "Bus 500+ w Gminie Żarnów"

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlana

                 ZMIANY W TERMINIE DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

                 2016-04-19

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż o kolejne 2 miesiące wydłużony został termin dystrybucji artykułów żywnościowych w ramach Podprogramu 2015, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

                 czytaj całość publikacji "ZMIANY W TERMINIE DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI "


                 WARSZTATY, STAŻE DLA MŁODYCH

                 2016-04-14

                 Informujemy, że Gmina Żarnów i Stowarzyszenie PROREW z Kielc realizują w partnerstwie projekt pn. WANT2LEARN. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

                 czytaj całość publikacji "WARSZTATY, STAŻE DLA MŁODYCH"

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlana

                  21.03.2016 r. – Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

                  2016-03-23

                  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako realizator programu „Aktywny Samorząd” informuje, że będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie od dnia 21-03-2016 roku.
                  Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
                  1. dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2016 r.
                  2. dla Modułu II:
                  – do dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
                  – do dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).
                  Więcej informacji na stronie internetowej PFRON - https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html i http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3099,Aktywny-samorzad-dla-studentow.html oraz www.pcpropoczno.pl lub pod nr tel. 44 7361464.


                  Informacja dotycząca programu 500 plus

                  2016-03-16

                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że wydawane są na bieżąco wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - program 500 plus. W/w wnioski dostępne są do pobrania i uzupełnienia w siedzibie tutejszego Ośrodka od godz. 7.30 - 15.30.
                  Ponadto informujemy, że uzupełnione wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od dnia 01 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
                  Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek (tj. wniosek przez internet) o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą: *portalu empatia.mrpips.gov.pl, *PUE ZUS, *ePUAP oraz bankowości elektronicznej (na dzień 15.03.2016 r. do programu przystąpiło 18 banków - Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.).
                  Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov. pl, w zakładce Rodzina 500 plus.


                  PROGRAM

                  2016-03-01

                  logo

                  Szanowni Państwo, w dniu 17 lutego br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
                  Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice dzieci do 18 r.ż. otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny mniej zamożne, tj. takie w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

                  czytaj całość publikacji "PROGRAM "

                  Dołączone pliki:


                  INFORMACJA

                  2016-02-23

                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przypomina, iż do 30 kwietnia 2016 r. został wydłużony okres dystrybucji artykułów żywnościowych w ramach Podprogramu 2015, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

                  czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


                  Informacja

                  2016-02-09

                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, że w dniach 15.02.2016 r. - 16.02.2016 r. (tj. pon.-wt.) nie będzie możliwości pobierania produktów żywnościowych z Banku Żywności w Opocznie.


                  INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

                  2016-01-04

                  Informujemy, że od stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Żarnowie, przy ul. Opoczyńskiej 5, funkcjonują 2 nowe punkty informacyjne: Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur w każdy poniedziałek (pok. nr 22 ) od godz. 9.00 pełni policjant – dzielnicowy, wyznaczony do realizacji zadań służbowych na terenie Gminy Żarnów oraz Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, gdzie również w poniedziałki (pokój nr 5) w godz. 9.00-13.00 można uzyskać darmową pomoc prawną.

                  czytaj całość publikacji "INFORMACJA DLA INTERESANTÓW"


                  Życzenia świąteczne

                  2015-12-22

                  Życzymy Wam zdrowych i pogodnych
                  Świąt Bożego Narodzenia.
                  Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
                  napełni Wasze serca spokojem i radością.
                  Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
                  towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
                  a szczere i najpiękniejsze
                  Bożonarodzeniowe życzenia
                  składa: Kierownik oraz pracownicy
                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie.


                  INFORMACJA

                  2015-12-21

                  Przypominamy, iż dn. 24.12.2015 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie będzie nieczynny.


                  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

                  2015-12-18

                  Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).
                  Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
                  Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
                  Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
                  Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.
                  Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.


                  Informacja w sprawie skróconych godzin pracy Ośrodka w dniu 18.12.2015 r.

                  2015-12-16

                  Informujemy, że dnia 18.12.2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie będzie czynny do godz. 14.30.

                  Za wszelkie niedogodności przepraszamy.


                  Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach

                  2015-12-10

                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby od m - ca stycznia 2016 r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


                  INFORMACJA W SPRAWIE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OŚRODKA W M-CU GRUDNIU 2015 R.

                  2015-12-03

                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc grudzień 2015 r. nastąpi 18 grudnia b.r


                  Informacja o dniu wolnym od pracy

                  2015-11-24

                  Informujemy, że w dniu 24.12.2015 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie będzie nieczynny. Tego dnia pracownicy Ośrodka odbierać będą dzień wolny za święto 26 grudnia, które w tym roku przypada w sobotę.

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlana

                   INFORMACJA

                   2015-09-03

                   Informujemy, że w dniu 11 września 2015 r. (tj. piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie będzie nieczynny.

                   czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


                   Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych

                   2015-09-01

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż z dniem 01.09.2015 r. rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy obejmujący okres od 01.11.2015 r. do 30.10.2016 r.

                   czytaj całość publikacji "Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych"

                   Dołączone pliki:


                   Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

                   2015-09-04

                   W związku z dobrowolną rezygnacją Wykonawcy tj. F.H.U.G. ,,OLIVIA’’ Jeanette Olak, ul. Piłsudskiego 32 26 – 200 Końskie (z dnia 04/09/2015) dot. świadczenia usług cateringowych w Klewie, w dniu 04.09.2015 r. Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał ponownego rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – ,,Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów’’. Wybrano ofertę: Firma Handlowo - Usługowa Dorota Rudzka, Rożenek 5 26 - 337 Aleksandrów - której zlecona zostanie realizacja w/w usługi. Oferta spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu.


                   Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

                   2015-09-03

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów.
                   Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła: F.H.U.G. ,,OLIVIA’’ Jeanette Olak, ul. Piłsudskiego 32 26 – 200 Końskie, której zlecona zostanie realizacja w/w usługi. Łącznie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji w/w usługi wpłynęły 2 oferty od potencjalnych Wykonawców.


                   Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

                   2015-08-17

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym - dotyczącym przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów.
                   Oferty od potencjalnych Wykonawców można składać do dnia 02 września 2015 r.
                   Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączniku.

                   Dołączone pliki:


                   INFORMACJA

                   2015-07-21

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od m-ca sierpnia 2015 r. przyjmowane będą wnioski o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach tj. 1 posiłku w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014 – 2020. Podkreślamy, iż miesięczny dochód netto przypadający na 1 członka rodziny nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego (tj.456,00 zł x 150%/1 osoba).
                   Więcej informacji u pracowników socjalnych Ośrodka pod nr tel. 44 757 70 36.


                   Podsumowanie realizacji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' w ramach PO KL

                   2015-07-02

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   Z wielką satysfakcją informujemy, że sukcesywnie po raz kolejny zakończyliśmy kolejną edycję projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ realizowanego w okresie 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r. Na bieżąco aktualizowaliśmy cały przebieg i udział BO w zaplanowanych formach wsparcia, umieszczając najważniejsze informacje na stronie internetowej tutejszego Ośrodka.

                   czytaj całość publikacji "Podsumowanie realizacji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' w ramach PO KL"


                   ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MOGĘ INACZEJ”- 2015

                   2015-06-30

                   W dniu 30.06.2015 r. o godz. 13.00 odbyło się w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie spotkanie integracyjne na zakończenie projektu systemowego „Mogę inaczej”, realizowanego w okresie od stycznia do czerwca 2015 r.

                   czytaj całość publikacji "ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MOGĘ INACZEJ”- 2015 "

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

                    2015-06-30

                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 16.06.2015 r. i dotyczącego wykonania zadania pn.: ,,Przygotowywanie i dowóz kanapek i wody mineralnej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" Grupa w Żarnowie.
                    Zgodnie z zapisami w/w zapytania ofertowego - Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.


                    Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej

                    2015-06-16

                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi polegającej na przygotowywaniu i dowozie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" w Opocznie, Grupa w Żarnowie.

                    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej "

                    Dołączone pliki:


                    KOLONIE LETNIE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

                    2015-06-03

                    Zapraszamy na kolonie letnie nad morzem oraz w górach.
                    Fundacja "Dar dla Potrzebujących" i Biuro Poselskie Roberta Telusa organizują kolonie letnie dla dzieci rolników, dofinansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
                    Termin: 31 lipca - 13 sierpnia 2015 r. (nad morzem) i 27 lipca - 09 sierpnia 2015 r. (w górach).
                    Zapisy pod numerem tel. 447550076, w biurze Fundacji na ul. S. Moniuszki 15 w Opocznie lub mailowo: dar_dla_potrzebujacych@wp.pl.
                    Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach.

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                     ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU

                     2015-05-22

                     link do strony www.efs.gov.pl

                     Informujemy, iż zakończyły się szkolenia zawodowe w ramach bieżącej edycji projektu systemowego „Mogę inaczej”.

                     czytaj całość publikacji "ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU"

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                      INFORMACJA KOMISARIATU POLICJI W PARADYŻU

                      2015-05-15

                      Komisariat Policji w Paradyżu informuje, że na terenie Gminy Żarnów dzielnicowym jest sierż. sztab. p. Marcin Stasiak i w czasie godzin służby jest on do dyspozycji mieszkańców pod numerem tel: 723 - 630 - 140.
                      Ponadto informujemy, że w sprawach pilnych można kontaktować się z Komisariatem Policji w Paradyżu pod nr telefonu: 44 758 - 40 - 07 lub z Komendą Powiatową Policji w Opocznie pod numerem tel: 997 oraz 44 754 - 61 - 11.


                      INFORMACJA

                      2015-05-13

                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje wszystkich zainteresowanych, że od dziś wydawane są przez Ośrodek skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – PODPROGRAM 2015 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
                      Przypominamy, że w/w skierowania są niezbędne, aby otrzymać produkty z Banku Żywności, ul. Błonie 1, 26-300 Opoczno.
                      Więcej informacji pod nr tel: 44 757 70 36.


                      Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – PODPROGRAM 2015

                      2015-05-06

                      Wielkimi krokami zbliża się do nas kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014 – 2020 – Podprogram 2015. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi oraz założeniami Podprogramu – POPZ_wytyczne zatwierdzone.

                      Nazwa programu: Podprogram 2015

                      czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – PODPROGRAM 2015"


                      INFORMACJA PUP W OPOCZNIE

                      2015-05-05

                      Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ogłasza z dniem 29.04.2015 r. nabór wniosków w ramach Projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE OPOCZYŃSKIM (I)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. (Oś priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych).
                      W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, dla których ustalony został I lub II profil pomocy, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (tak zwana młodzież NEET).

                      W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

                      - Pośrednictwo pracy, Poradnictwo zawodowe,
                      - Staże,
                      - Bony szkoleniowe,
                      - Bony na zasiedlenie,
                      - Prace interwencyjne,
                      - Środki na podjęcie działalności gospodarczej.

                      Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

                      Nabór na formy zostanie wstrzymany z chwilą pełnego zaangażowania środków.

                      Szczegółowe zasady, tryb naboru wniosków, wymagane dokumenty oraz informacje o osobach udzielających ze strony urzędu szczegółowych informacji omówione są przy poszczególnych Formach aktywizacji.

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlana

                       Rekrutacja osób chętnych do udziału w programie zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej ,,Zielone Światło''

                       2015-04-23

                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dalszym ciągu odbywa się rekrutacja osób chętnych do udziału w programie zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej ,,Zielone Światło'' w Opocznie - grupa Żarnów.
                       W/w rekrutacja odbywa się od godz. 07.30 do 15.30 u pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Więcej informacji pod numerem telefonu: 44 757 70 36.
                       Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


                       KURS PRAWA JAZDY KAT. B W RAMACH PROJEKTU

                       2015-04-21

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż w dniu 21.04.2015 r. 2 spośród 6 uczestniczek projektu systemowego „Mogę inaczej” rozpoczęły równolegle do szkoleń zawodowych - kurs prawa jazdy kat. B.

                       czytaj całość publikacji "KURS PRAWA JAZDY KAT. B W RAMACH PROJEKTU"


                       „PO TEORII CZAS NA PRAKTYKĘ”

                       2015-04-20

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolenia zawodowe w ramach kolejnej, już V edycji projektu systemowego „Mogę inaczej”, realizowanego przez Ośrodek, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

                       czytaj całość publikacji "„PO TEORII CZAS NA PRAKTYKĘ”"


                       Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestniczek projektu systemowego "Mogę inaczej"

                       2015-04-13

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       W dniu 13.04.2015 r. Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa kat. B dla dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                       czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestniczek projektu systemowego "Mogę inaczej""


                       Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                       2015-04-13

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 6 uczestniczek projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                       czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''"


                       Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

                       2015-04-02

                       Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
                       pełnych wiary, nadziei i miłości.
                       Radosnego, wiosennego nastroju,
                       serdecznych spotkań w gronie rodziny
                       i wśród przyjaciół
                       oraz wesołego Alleluja życzy: Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie.


                       I N F O R M A C J A

                       2015-04-02

                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 03 kwietnia 2015 r. tj. w Wielki Piątek Ośrodek będzie czynny do godz. 13.30.


                       INFORMACJA PCPR W OPOCZNIE

                       2015-04-02

                       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w ramach modułu I. Wnioski będą przyjmowane od 01.04.2015 roku do 30 sierpnia 2015.
                       W ramach modułu I można ubiegać się w obszarach:
                       •Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
                       •Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
                       •Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
                       •Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
                       •Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
                       •Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


                       KOLEJNE ZAJĘCIA W PROJEKCIE „MOGĘ INACZEJ”

                       2015-03-26

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       W dniu 26.03.2015 r. rozpoczęły się kolejne zajęcia w ramach bieżącej edycji projektu systemowego „Mogę inaczej”, tym razem z doradcą zawodowym.

                       czytaj całość publikacji "KOLEJNE ZAJĘCIA W PROJEKCIE „MOGĘ INACZEJ”"

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 2 osób w ramach projektu systemowego "Mogę inaczej"

                        2015-03-24

                        link do strony www.efs.gov.pl

                        W związku z realizacją projektu systemowego "Mogę inaczej", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 osób.

                        czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 2 osób w ramach projektu systemowego "Mogę inaczej""

                        Dołączone pliki:


                        Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                        2015-03-24

                        link do strony www.efs.gov.pl

                        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja szkoleń zawodowych dla 6 BO kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
                        Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
                        Oferty można składać do dnia 08 kwietnia 2015 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

                        Dołączone pliki:


                        PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU „MOGĘ INACZEJ”

                        2015-03-20

                        link do strony www.efs.gov.pl

                        W dniu 20.03.2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach kolejnej edycji projektu „Mogę inaczej”. Tegoroczny projekt realizowany będzie przez pół roku tj. do 30 czerwca 2015 r. Projekt rozpoczął się treningiem kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem.

                        czytaj całość publikacji "PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU „MOGĘ INACZEJ”"

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                         I N F O R M A C J A

                         2015-03-19

                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że przewidywany termin wydawania produktów żywnościowych z Banku Żywności w Opocznie, ul. Błonie 1 - to miesiąc maj 2015 r.


                         Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                         2015-03-05

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – ,,Organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych w wymiarze 10 – godz. dydaktycznych oraz zajęć indywidualnych w wymiarze 6 – godz. dydaktycznych (po 1 godz. na 1 BO) z doradcą zawodowym oraz organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych w wymiarze 30 godz. dydaktycznych treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 6 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                         czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''"


                         Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem dla 6 BO projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                         2015-02-17

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym i z psychologiem dla 6 BO kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
                         Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
                         Oferty można składać do dnia 03 marca 2015 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

                         Dołączone pliki:


                         Kolonie zimowe dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS w Murzasichle k/Zakopanego

                         2015-01-19

                         Fundacja „Dar dla Potrzebujących” oraz Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa organizują kolonie zimowe w Tatrach dla dzieci rolników, dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
                         Termin – 05.02 – 14.02.2015 r.
                         Zapraszamy dzieci i młodzież urodzone po 1 stycznia 1999 r.
                         Miejsce – Pensjonat „U Teklorza”, Murzasichle k/Zakopanego (położony z dala od drogi głównej, widok na piękną panoramę Tatr, pokoje z łazienkami, bilard, piłkarzyki, ping-pong, TV i sprzęt grający, szałas regionalny, w pobliżu wyciąg narciarski, lodowisko, tor do snow raftingu (jazda w pontonach po śniegu), strona internetowa - www.uteklorza.pl
                         W programie: zwiedzanie Zakopanego i okolic, wycieczka w góry z przewodnikiem tatrzańskim, zajęcia prozdrowotne, wizyta w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy”, wieczór góralski, gry i zabawy na śniegu.
                         Warunek uczestnictwa w kolonii: aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu przez jednego z rodziców ubezpieczeniu w pełnym zakresie.
                         Koszt – 360 zł + 100 zł transport.
                         Szczegółowe informacje i zapisy w biurze Fundacji:
                         ul. S. Moniuszki 15, Opoczno tel. 44 755 0076 oraz 508 503 754, dar_dla_potrzebujących@wp.pl


                         USTAWA O KARCIE DUŻEJ RODZINY

                         2015-01-02

                         Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny w Żarnowie informuje, że z dniem 01.01.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014, poz. 1863).

                         czytaj całość publikacji "USTAWA O KARCIE DUŻEJ RODZINY"

                         Dołączone pliki:


                         Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym ,,Mogę inaczej'' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                         2015-01-02

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Mogę inaczej” realizowanego w 2015 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

                         czytaj całość publikacji "Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym ,,Mogę inaczej'' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

                         Dołączone pliki:


                         Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowywania i dowozu gorącego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” filia w Żarnowie

                         2014-12-30

                         W dniu 30.12.2014 r. Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – ,,Przygotowywanie i dowóz gorącego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” filia w Żarnowie’’.

                         czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowywania i dowozu gorącego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” filia w Żarnowie"


                         Najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

                         2014-12-17

                         Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
                         wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym
                         oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego
                         Nowego Roku - 2015
                         życzą: Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie.


                         Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorącego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej

                         2014-12-09

                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi polegającej na przygotowywaniu i dowozie posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" Filia w Żarnowie.

                         czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorącego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej "

                         Dołączone pliki:


                         I N F O R M A C J A

                         2014-12-02

                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje wszystkich zainteresowanych, że wypłata świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków celowych, stałych i okresowych, a także świadczeń rodzinnych - odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014 r. tj. w poniedziałek.


                         UROCZYSTE PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO "MOGĘ INACZEJ"

                         2014-12-01

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         W dniu 27 listopada 2014 roku w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie odbyło się uroczyste spotkanie integracyjno - mikołajkowe podsumowujące zakończenie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w 2014 roku.

                         czytaj całość publikacji "UROCZYSTE PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO "MOGĘ INACZEJ""

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                          I N F O R M A C J A

                          2014-11-17

                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że spotkania osób chętnych z pracownikiem socjalnym w sprawie zatrudnienia socjalnego w ramach CIS odbędą się w dniach 20 – 21.11.2014 r. (tj. czwartek i piątek) od godz. 9.00 w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.
                          Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


                          I N F O R M A C J A

                          2014-11-12

                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 14.11.2014 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Żarnowie – odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w programie zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – CIS.
                          Więcej informacji pod numerem tel.: 44 757 70 36.
                          Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


                          Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji oraz przygotowania cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                          2014-11-12

                          link do strony www.efs.gov.pl

                          W dniu 12.11.2014 r. Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – przygotowanie i organizacja cateringu dla 30 osób w ramach uroczystego spotkania integracyjno – mikołajkowego podsumowującego zakończenie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                          czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji oraz przygotowania cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''"


                          Rekrutacja osób chętnych do udziału w programie zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - CIS

                          2014-11-03

                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dnia 03 listopada 2014 r. (poniedziałek) odbywa się rekrutacja osób chętnych do udziału w programie zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - CIS.
                          W/w zapisy odbywają się codziennie od godz. 9.00 do 13.00. w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.
                          Od dnia 07.11.2014 r. rekrutacja odbywa się od godz. 07.30 do 15.30 u pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Więcej informacji pod numerem telefonu: 44 757 70 36.
                          Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


                          Rejestracja przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie

                          2014-10-28

                          Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 27.05.2013 r. istnieje możliwość elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
                          Dostępny jest system zgłoszenia do rejestracji przez Internet oraz pełna rejestracja internetowa, dzięki czemu łatwiej i szybciej skorzystać będzie można z usługi rejestracji.
                          Aby skorzystać ze zgłoszenia do rejestracji przez Internet lub pełnej rejestracji internetowej, konieczne jest posiadanie adresu e-mail oraz założenia konta na portalu Usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia - praca.gov.pl.

                          Zgłoszenie do rejestracji przez Internet:
                          W przypadku zgłoszenia do rejestracji przez Internet, system wyznacza najbliższy wolny termin spotkania. Na podany adres e-mail dotrze potwierdzenie zgłoszenia oraz wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji.

                          czytaj całość publikacji "Rejestracja przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie"

                          Dołączone pliki:


                          „W BŁYSKU FLESZA”- KURS PRAWA JAZDY

                          2014-10-27

                          W ślad za postem ze zdjęciami ze stażu, przedstawiamy poniżej zdjęcia z kursu prawa jazdy kat. B zorganizowanego w ramach projektu systemowego „Mogę inaczej”.

                          czytaj całość publikacji " „W BŁYSKU FLESZA”- KURS PRAWA JAZDY"

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                           Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                           2014-10-24

                           link do strony www.efs.gov.pl

                           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja cateringu dla 30 osób w ramach uroczystego spotkania integracyjno - mikołajkowego podsumowującego zakończenie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
                           Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
                           Oferty można składać do dnia 07 listopada 2014 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

                           Dołączone pliki:


                           STAŻ W OBIEKTYWIE

                           2014-10-23

                           Minęło już przeszło 1,5 miesiąca odkąd cztery uczestniczki tegorocznej edycji projektu systemowego „Mogę inaczej” rozpoczęły 3 miesięczny staż.

                           czytaj całość publikacji "STAŻ W OBIEKTYWIE"

                           Dołączona galeria:

                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                            Spotkania Grupy wsparcia dla ofiar przemocy – osób dorosłych

                            2014-10-03

                            Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.30 do 19.00 odbywać się będą spotkania Grupy wsparcia dla ofiar przemocy – osób dorosłych.
                            Zapraszamy wszystkich chętnych!


                            JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC...

                            2014-09-30

                            Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

                            Pamiętaj!

                            Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

                            Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/ w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.

                            Dołączone pliki:


                            WYJAZD DO TEATRU DO ŁODZI

                            2014-09-26

                            Dnia 25.09.2014 r. zorganizowany został w ramach projektu systemowego „Mogę inaczej” wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl p.t. „Boeing, boeing” Marca Camolettiego.

                            czytaj całość publikacji "WYJAZD DO TEATRU DO ŁODZI"

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                             Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. organizacji oraz przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                             2014-09-08

                             link do strony www.efs.gov.pl

                             W dniu 08.09.2014 r. Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa kat. B dla dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                             czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. organizacji oraz przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej''"


                             I N F O R M A C J A

                             2014-09-01

                             link do strony www.efs.gov.pl

                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w ramach realizowanego projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' informuje, że od miesiąca września bieżącego roku rozpoczął się 3 - miesięczny staż dla 4 BO oraz kurs prawa jazdy kat.B dla 2 BO. W/w staże odbywają się w Delikatesy Centrum Pl. M.J. Piłsudskiego 17, 26-330 Żarnów - na stanowisku kasjera - sprzedawcy ( 3 BO ) oraz w UG w Żarnowie - na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac ( 1 BO ). Realizacja kursu prawa jazdy kat.B dla 2 BO została zlecona natomiast Ośrodkowi Szkolenia Kierowców, Nauka Jazdy ,,sz6stka’’ Artur Reszka’’ ul. Piotrkowska 53i 26-300 Opoczno. Wszystkim uczestnikom projektu biorących udział w w/w formach wsparcia życzymy powodzenia i sukcesu w realizacji zaplanowanych celów.


                             I N F O R M A C J A

                             2014-09-01

                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dnia 01 września 2014 r. do 31 października 2014 r. przyjmowane są wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres świadczeniobiorczy 2014/2015.
                             W/w wnioski dostępne są do pobrania w siedzibie Ośrodka od godz. 07.30 - 15.30.
                             Więcej informacji pod nr tel. 44 757 70 36.


                             I N F O R M A C J A

                             2014-08-26

                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że na terenie województwa łódzkiego realizowany jest program na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą: "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych".

                             czytaj całość publikacji "I N F O R M A C J A"


                             Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

                             2014-08-25

                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi - przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów.
                             Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła: Firma Handlowo - Usługowa Dorota Rudzka, Rożenek 5 26 - 337 Aleksandrów, której zlecona zostanie realizacja w/w usługi. Łącznie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji w/w usługi wpłynęły 2 oferty od potencjalnych Wykonawców.


                             Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat.B

                             2014-08-21

                             link do strony www.efs.gov.pl

                             W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji oraz przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestniczek tegorocznej edycji projektu.
                             Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
                             Oferty od potencjalnych Wykonawców można składać do dnia 04 września 2014 r. do godz. 15.30.
                             Więcej informacji pod nr tel. 44/ 757 70 36.

                             Dołączone pliki:


                             Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

                             2014-08-05

                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym - dotyczącym przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów.
                             Oferty od potencjalnych Wykonawców można składać do dnia 22 sierpnia 2014 r.
                             Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączniku.

                             Dołączone pliki:


                             SZKOLENIE ZAWODOWE Z ZAKRESU OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

                             2014-08-01

                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 01.08.2014 r. w ramach projektu „Mogę inaczej” rozpoczęło się kolejne szkolenie zawodowe, tym razem pn. „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem”.

                             czytaj całość publikacji "SZKOLENIE ZAWODOWE Z ZAKRESU OBSŁUGI KAS FISKALNYCH"

                             Dołączona galeria:

                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                              Ogólnopolska kampania "Rower dla niepełnosprawnego"

                              2014-07-23

                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Fundacja Eco Textil prowadzi ogólnopolską kampanię "Rower dla niepełnosprawnego". Fundacja przekazuje niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży specjalne trójkołowe rowery rehabilitacyjne.

                              czytaj całość publikacji "Ogólnopolska kampania "Rower dla niepełnosprawnego""

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlana

                               SZKOLENIE ZAWODOWE Z WIZAŻU, PIELĘGNACJI DŁONI I PAZNOKCI

                               2014-07-21

                               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 21.07.2014 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe pn. „Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Mogę inaczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

                               czytaj całość publikacji "SZKOLENIE ZAWODOWE Z WIZAŻU, PIELĘGNACJI DŁONI I PAZNOKCI"

                               Dołączona galeria:

                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                SZKOLENIA ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU

                                2014-06-20

                                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że rozpoczął się cykl szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego „Mogę inaczej” realizowanego przez Ośrodek a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

                                czytaj całość publikacji "SZKOLENIA ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU"

                                Dołączona galeria:

                                nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                 OFERTA KOLONII LETNICH

                                 2014-06-18

                                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Fundacja Dar dla Potrzebujących oraz Biuro Poselskie Roberta Telusa wraz z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych organizuje dofinansowane kolonie letnie dla dzieci rolników:
                                 1. W dniach 15 - 29 lipca w Szklarskiej Porębie (koszt 350 zł + koszty transportu)
                                 2. W dniach 15 - 28 sierpnia w Jantarze nad morzem (koszt 470 zł + 70 zł za transport).

                                 czytaj całość publikacji "OFERTA KOLONII LETNICH"


                                 I N F O R M A C J A

                                 2014-06-16

                                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że z dniem 16 czerwca 2014 r. weszła w życie przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 maja 2014 r. uchwała nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz.430). Sposób realizacji programu został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755).

                                 czytaj całość publikacji "I N F O R M A C J A"

                                 Dołączone pliki:


                                 KOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU „MOGĘ INACZEJ”

                                 2014-06-16

                                 Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 16.06.2014 r. rozpoczęły się kolejne zajęcia w ramach tegorocznej edycji projektu „Mogę inaczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tym razem z doradztwa zawodowego.

                                 czytaj całość publikacji "KOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU „MOGĘ INACZEJ”"

                                 Dołączona galeria:

                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                  GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW ,,NADZIEJA'' W ŻARNOWIE

                                  2014-06-05

                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w miesiącu kwietniu 2014 r. nastąpiła reaktywacja Grupy Anonimowych Alkoholików ,,Nadzieja'' w Żarnowie.
                                  Spotkania grupy AA ,,Nadzieja'' w Żarnowie odbywają się dwa razy w tygodniu tj. w niedziele oraz w środy.
                                  W niedziele o godz. 10.30 odbywają się mityngi otwarte, spotkania terapeutyczne, konsultacje i porady indywidualne. W środy natomiast - mityngi zamknięte.
                                  Organizatorzy gwarantują pełną anonimowość i postarają się pomóc każdemu potrzebującemu.
                                  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby mające problem alkoholowy do czynnego uczestnictwa w spotkaniach grupy.


                                  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. organizacji oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                                  2014-06-05

                                  link do strony www.efs.gov.pl

                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych pn. ,,Kadry i płace’’, ,,Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem’’, ,,Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci’’ i zajęć z doradcą zawodowym dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                  czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. organizacji oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej''"


                                  BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY

                                  2014-05-26

                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż MCK OHP w Opocznie organizuje bezpłatne szkolenia dla nie pracującej i nie uczącej się młodzieży w wieku 18-24 lat w ramach programu pn. "Gwarancje dla młodzieży".

                                  czytaj całość publikacji "BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY"


                                  DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD'' ZE ŚRODKÓW PFRON

                                  2014-05-23

                                  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje wszystkich zainteresowanych, że od dnia 17.03.2014 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (dot. osób niepełnosprawnych) w terminach:
                                  Moduł I
                                  - od 17.03.2014 r. do 30.09.2014 r.
                                  Moduł II
                                  - od 17.03.2014 r. do 30.03.2014 r.
                                  - od 31.03.2014 r. do 30.09.2014 r.

                                  czytaj całość publikacji "DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD'' ZE ŚRODKÓW PFRON"


                                  Zapraszamy do składania ofert na organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                                  2014-05-16

                                  link do strony www.efs.gov.pl

                                  W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym dla 11 uczestników tegorocznej edycji projektu.
                                  Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
                                  Oferty od potencjalnych Wykonawców można składać do dnia 30 maja 2014 r.
                                  Więcej informacji pod nr tel. 44/ 757 70 36.

                                  Dołączone pliki:


                                  INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Z DNIEM 1 LIPCA 2013 R.

                                  2014-05-15

                                  W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567). Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
                                  W świetle przepisów ustanowionych na mocy w/w ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013r.
                                  Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna następuje na wniosek osoby ubiegającej się, który należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15 września 2014r.). Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

                                  czytaj całość publikacji "INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Z DNIEM 1 LIPCA 2013 R."


                                  PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MOGĘ INACZEJ”

                                  2014-04-30

                                  link do strony www.efs.gov.pl

                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 30.04.2014 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu systemowego „Mogę inaczej” realizowanego przez Ośrodek w 2014 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                  czytaj całość publikacji "PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MOGĘ INACZEJ”"

                                  Dołączona galeria:

                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                   Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                                   2014-04-28

                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi – przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                   czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 11 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej''"


                                   I N F O R M A C J A

                                   2014-04-14

                                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 18 kwietnia tj. w Wielki Piątek - Ośrodek będzie czynny do godz. 13.00.


                                   Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem

                                   2014-04-09

                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' realizowanego w 2014 roku.

                                   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem"

                                   Dołączone pliki:


                                   Program pilotażowy ,,Aktywny samorząd'' dla osób niepełnosprawnych

                                   2014-03-24

                                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje wszystkich zainteresowanych, że od dnia 17.03.2014 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (dot. osób niepełnosprawnych) w terminach:
                                   Moduł I
                                   - od 17.03.2014 r. do 30.09.2014 r.
                                   Moduł II
                                   - od 17.03.2014 r. do 30.03.2014 r.
                                   - od 31.03.2014 r. do 30.09.2014 r.

                                   Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (44) 736 14 64 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie (ul. Armii Krajowej 2) oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl.


                                   I N F O R M A C J A

                                   2014-03-20

                                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że wypłata wszystkich zasiłków okresowych, celowych oraz stałych za m – c kwiecień nastąpi w dniu 15.04.2014 r. (tj. we wtorek).


                                   Spis mitingów ,,AA'' w Opocznie

                                   2014-03-17

                                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w załączeniu przedstawia spis mitingów ,,AA'' w Opocznie - dla wszystkich osób z problemami alkoholowymi. Zapraszamy do udziału w w/w spotkaniach.

                                   Dołączone pliki:


                                   O G Ł O S Z E N I E

                                   2014-01-20

                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                   Osoby niepełnosprawne, kobiety - ofiary przemocy, sprawców przemocy, młodzież w wieku 15 - 30 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego pn. ,,Przełamać bariery. Uwolnić energię'' realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Opocznie.

                                   czytaj całość publikacji "O G Ł O S Z E N I E"


                                   Wynik naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego

                                   2014-01-02

                                   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy została wybrana - Pani Iwona Korecka zamieszkała w Żarnowie.

                                   czytaj całość publikacji "Wynik naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego"

                                   Dołączone pliki:


                                   O G Ł O S Z E N I E

                                   2014-01-02

                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                   Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Mogę inaczej” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

                                   czytaj całość publikacji "O G Ł O S Z E N I E"

                                   Dołączone pliki:


                                   Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                                   2013-12-16

                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                   W dniu 12 grudnia 2013 roku w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt systemowy ,,Mogę inaczej’’ realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w 2013 roku.

                                   czytaj całość publikacji "Uroczyste podsumowanie III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej''"

                                   Dołączona galeria:

                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


                                    INFORMACJA ODNOŚNIE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

                                    2013-12-11

                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za m - c grudzień 2013 r. nastąpi w dniu 19 - go grudnia 2013 r.


                                    Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie

                                    2013-12-11

                                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Głównego Księgowego.
                                    Szczegóły o naborze znajdują w poniżej zamieszczonym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 23 grudnia 2013 r. do godz. 15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 757 70 13.

                                    Dołączone pliki:


                                    INFORMACJA ODNOŚNIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH

                                    2013-12-02

                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dnia 02.12.2013 r. do 31.12.2013 r. osoby ubiegające się o dofinansowanie do pokrycia kosztów wyżywienia dziecka w szkole, mogą składać wnioski wraz w wymaganymi dokumentami w siedzibie GOPS, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Więcej informacji pod numerem telefonu: 44 757 70 36.


                                    Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego usługi przygotowania i organizacji cateringu dla 30 osób w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                                    2013-11-28

                                    link do strony www.efs.gov.pl

                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi – ,,Przygotowanie i organizacja cateringu dla 30 osób w ramach uroczystego podsumowania oraz zakończenia III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła Karczma Piwniczna ul. Biernackiego 5 26 – 300 Opoczno, której zlecona zostanie realizacja w/w usługi.


                                    Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringu w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                                    2013-11-13

                                    link do strony www.efs.gov.pl

                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja cateringu dla 30 osób w ramach uroczystego podsumowania oraz zakończenia III edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
                                    Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie ofertowe.
                                    Oferty można składać do dnia 27 listopada 2013 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

                                    Dołączone pliki:


                                    STAŻE W RAMACH PROJEKTU „MOGĘ INACZEJ”

                                    2013-09-02

                                    link do strony www.efs.gov.pl

                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że dnia 02.09.2013r. dwóch uczestników projektu „Mogę inaczej” rozpoczęło 4 miesięczny staż w PHU CELNER, Filia: Plac Piłsudskiego 10 26-330 Żarnów. Staże potrwają do 31.12.2013r.

                                    czytaj całość publikacji "STAŻE W RAMACH PROJEKTU „MOGĘ INACZEJ”"


                                    INFORMACJA

                                    2013-08-26

                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dnia 2 września 2013 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.
                                    Wnioski przyjmowane będą do dnia 31 października 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30. Wysokość kryterium dochodowego od dnia 1 listopada 2013 r. wynosi 539,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 623,00 zł netto na osobę w rodzinie - w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
                                    Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:
                                    - 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
                                    - 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
                                    - 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
                                    Nowe wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie. Więcej informacji pod numerem tel. 44 757 70 36.


                                    INFORMACJA ODNOŚNIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH

                                    2013-08-01

                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dnia 1.08.2013 r. do 30.08.2013 r. osoby ubiegające się o dofinansowanie do pokrycia kosztów wyżywienia dziecka w szkole, mogą składać wnioski wraz w wymaganymi dokumentami w siedzibie GOPS, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Więcej informacji pod numerem telefonu: 44 757 70 36.


                                    RUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACY

                                    2013-07-22

                                    link do strony www.efs.gov.pl

                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w dniu 22.07.2013 r. rozpoczęły się indywidualne zajęcia z trenerem pracy w ramach projektu „Mogę inaczej”.

                                    czytaj całość publikacji "RUSZYŁY ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACY"

                                    Dołączona galeria:

                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                     Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolniowej - II edycja

                                     2013-07-19

                                     Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o kolejnym naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 w ramach ,,Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja''. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, liceów, techników i szkół zawodowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej - www.stypendium.info.pl oraz zapoznania się z zasadami przyznawania stypendiów. Więcej informacji pod nr tel.: 42 291 97 19, 42 291 97 20.


                                     Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia zajęć z trenerem pracy

                                     2013-07-09

                                     link do strony www.efs.gov.pl

                                     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi – ,,Przeprowadzenia 30 – godz. zajęć grupowych i 20 – godz. indywidualnych z trenerem pracy’’ dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                     czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia zajęć z trenerem pracy"


                                     Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie

                                     2013-07-09

                                     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy, została wybrana Pani Mazur Anna zamieszkała w Żarnowie.

                                     czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie"

                                     Dołączone pliki:


                                     WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH

                                     2013-06-27

                                     link do strony www.efs.gov.pl

                                     W dniu 26.06.2013 r. odbyła się autokarowa wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą leżącego w powiecie puławskim – w Małopolskim Przełomie Wisły w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Jednodniowy wyjazd został zorganizowany w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań o charakterze środowiskowym.

                                     czytaj całość publikacji "WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH"

                                     Dołączona galeria:

                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


                                      Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z trenerem pracy

                                      2013-06-24

                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                      W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z trenerem pracy dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej''. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 08 lipca 2013 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

                                      Dołączone pliki:


                                      Rozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’

                                      2013-06-24

                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od m-ca czerwca 2013 r. rozpoczął realizację kolejnego instrumentu aktywizacji o charakterze zawodowym tj. przeprowadzenie szkoleń zawodowych pn.: ,,Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej’’ dla 5 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’, ,,Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem’’ oraz ,,Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci’’ dla 5 uczestniczek w/w projektu.

                                      czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’"

                                      Dołączona galeria:

                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny

                                       2013-06-20

                                       W związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody na środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - asystenta rodziny.
                                       Szczegóły o naborze znajdują w poniżej zamieszczonym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 04 lipca 2013 r. do godz. 15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 757 70 36.

                                       Dołączone pliki:


                                       Kolonie letnie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS w dniach 28.06.2013 r.- 11.07.2013 r.

                                       2013-06-14

                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Biuro poselskie Roberta Telusa wraz z NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" organizują w dniach 28.06.2013 - 11.07.2013 r. kolonie letnie dla dzieci rolników do Zakopanego. Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-15 lat, których przynajmniej jeden z rodziców podlega ubezpieczeniu z KRUS. Łączny koszt kolonii wynosi 500 zł. Zapisy odbywają się w biurze poselskim posła na Sejm RP Roberta Telusa, ul. Moniuszki 15 26-300 Opoczno do dnia 20 czerwca 2013 r.

                                       czytaj całość publikacji "Kolonie letnie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS w dniach 28.06.2013 r.- 11.07.2013 r. "


                                       Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu poradnictwa rodzinnego

                                       2013-06-06

                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca osoby oraz rodziny korzystać mogą z bezpłatnych konsultacji i pomocy specjalisty z zakresu poradnictwa rodzinnego, w tym problemów rodzinnych i wychowawczych. Spotkania odbywać się będą w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie w godz. 11.00- 14.00. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane z terenu gminy Żarnów. Więcej informacji pod numerem tel. 44 757 70 36.


                                       Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie 1-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w ramach projektu

                                       2013-06-03

                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi – Organizacja 1-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą dla 25 osób w ramach projektu „Mogę inaczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                       czytaj całość publikacji "Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie 1-dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w ramach projektu "


                                       Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                                       2013-05-27

                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi – Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych pn. ,,Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej’’, ,,Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem’’, ,,Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci’’ dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                       czytaj całość publikacji "Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej''"


                                       Rozpoczęcie działań aktywizacyjnych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’

                                       2013-05-15

                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                       W okresie od 29.04.2013 – 10.05.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przystąpił do realizacji pierwszego z trzech instrumentów aktywnej integracji przewidzianych w projekcie ,,Mogę inaczej’’ tj. instrumentu aktywizacji społecznej.

                                       czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie działań aktywizacyjnych w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’"

                                       Dołączona galeria:

                                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                        Zapytanie ofertowe na zorganizowanie 1 - dniowego wyjazdu edukacyjno - integracyjnego do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                                        2013-05-15

                                        link do strony www.efs.gov.pl

                                        W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja 1 - dniowego wyjazdu edukacyjno - integracyjnego dla 25 osób do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 29 maja 2013 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

                                        Dołączone pliki:


                                        Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                                        2013-05-09

                                        link do strony www.efs.gov.pl

                                        W związku z realizacją projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' pn.: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej; Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem; Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 23 maja 2013 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka.

                                        Dołączone pliki:


                                        Spotkanie integracyjno - organizacyjne w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''

                                        2013-04-29

                                        link do strony www.efs.gov.pl

                                        W dniu 29 kwietnia 2013 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbyło się spotkanie integracyjno - organizacyjne pracowników GOPS z 10 mieszkańcami gminy Żarnów zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Mogę inaczej” realizowanym przez Ośrodek w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                        czytaj całość publikacji "Spotkanie integracyjno - organizacyjne w ramach projektu systemowego ,,Mogę inaczej''"

                                        Dołączona galeria:

                                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                         Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych pn. ,,Uwierz w siebie’’

                                         2013-04-22

                                         link do strony www.efs.gov.pl

                                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - przeprowadzenia treningu kompetencji społecznych pn. „Uwierz w siebie” dla 10 uczestników projektu systemowego „Mogę inaczej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
                                         Największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami ocen zawartych w zapytaniu ofertowym przedmiotowego zamówienia uzyskał Ośrodek Szkoleniowy "A.T." s.c. w Opocznie - któremu zlecona zostanie realizacja w/w usługi.


                                         Kolejna edycja projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                         2013-04-11

                                         link do strony www.efs.gov.pl

                                         Z wielką satysfakcją informujemy, że w dniu 31.01.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o dofinansowanie kolejnej edycji projektu systemowego ,,Mogę inaczej’’ w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                         czytaj całość publikacji "Kolejna edycja projektu systemowego ,,Mogę inaczej'' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

                                         Dołączona galeria:

                                         nazwawyswietlana

                                          Obszary wsparcia programu pilotażowego Aktywny Samorząd 2013

                                          2013-04-04

                                          Program pilotażowy Aktywny Samorząd 2013 skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.
                                          O szczegóły można pytać osobiście w siedzibie PCPR w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2 tel. 044 754-25-69.
                                          Więcej informacji dotyczących Programu Aktywny Samorząd dostępne na stronie internetowej PCPR w Opocznie www.centrumopoczno.w.interia.pl oraz na stronie PFRON Oddział Łódzki www.pfron.org.pl.

                                          Dołączone pliki:


                                          Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ,,Treningu kompetencji społecznych''

                                          2013-04-03

                                          link do strony www.efs.gov.pl

                                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Treningu kompetencji społecznych.

                                          czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ,,Treningu kompetencji społecznych''"

                                          Dołączone pliki:


                                          Nowe zasady uzyskania becikowego

                                          2013-02-20

                                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 2013 roku zmieniły się zasady przyznawania becikowego. Jednorazową zapomogę w wysokości 1000 złotych otrzymają rodziny, których dochód nie przekracza 1922 złotych netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie.


                                          Zmiany zasad przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

                                          2013-02-20

                                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że na podstawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, osoby obecnie pobierające świadczenie pielęgnacyjne będą mogły ubiegać się o świadczenia opiekuńcze na nowych zasadach.

                                          czytaj całość publikacji "Zmiany zasad przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego"


                                          Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym ,,Mogę inaczej'' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          2013-01-18

                                          Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Mogę inaczej” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

                                          czytaj całość publikacji "Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym ,,Mogę inaczej'' w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

                                          Dołączona galeria:

                                          nazwawyswietlana


                                           wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                                           przejdź do góry...

                                           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

                                           Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji