Aktualności


Nowe skierowania na pomoc żywnościową

2018-09-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od 10.09.2018 r. wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

czytaj całość publikacji "Nowe skierowania na pomoc żywnościową"


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

2018-08-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. "Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"


Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

2018-07-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"

Dołączone pliki:


Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt dla osób młodych

2018-07-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

czytaj całość publikacji "Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt dla osób młodych"


Informacja

2018-07-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przedstawia aktualny harmonogram dyżurów specjalistów Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, działającego przy PCPR w Opocznie oraz aktualny harmonogram działania telefonu interwencyjnego w/w Zespołu.

czytaj całość publikacji "Informacja"


Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

2018-06-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przypomina o uchwalonym przez Sejmik Województwa Łódzkiego programie na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych".

czytaj całość publikacji "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych"

Dołączone pliki:


Od1 lipca rusza rządowy program "Dobry start"

2018-06-27

Świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

czytaj całość publikacji "Od1 lipca rusza rządowy program "Dobry start""


Realizacja prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” za II kwartał 2018 r.

2018-06-27

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

czytaj całość publikacji "Realizacja prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” za II kwartał 2018 r."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

  2018-06-07

  W dniu 04.06.2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów”.

  czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"


  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARNOWIE

  2018-05-25

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy klientów GOPS w Żarnowie o zasadach przetwarzania ich danych osobowych w Ośrodku oraz przysługujących im prawach z tym związanych w świetle obowiązujących przepisów:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARNOWIE"


  Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

  2018-05-17

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów."

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2018-05-15

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od 21.05.2018 r. będzie wydawana przez CIS "Zielone Światło" w Żarnowie pomoc żywnościowa w ramach Podprogramu 2017 PO PŻ za m-ce V i VI.2018 r.

  czytaj całość publikacji "Informacja"
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji