Aktualności


Możliwość skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników i osób ubezpieczonych w KRUS

2019-04-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje wszystkich zainteresowanych, o możliwości skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników i osób ubezpieczonych w KRUS.
Rehabilitacja jest organizowana w formie 21 - dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników. Od roku 1993 KRUS organizuje w czasie wakacji również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.
Powyższe formy świadczeń zdrowotnych realizowane są nieodpłatnie.

Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej placówce KRUS, na stronie internetowej www.krus.gov.pl lub pod numerem telefonu (44) 725 64 25 i (44) 710 66 42.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  Harmonogram dystrybucji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Żarnów w m-cu kwietniu 2019 r.

  2019-04-02

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przedstawia poniżej harmonogram wydawania żywności przez CIS w Żarnowie dla mieszkańców gminy Żarnów w m-cu kwietniu 2019 r.:

  - w dniach: 15.04.2019 r., 16.04.2019 r., 23.04.2019 r. - żywność wydawana będzie w remizie OSP w Chełstach w godzinach od 8.00 do 13.00 natomiast

  - w dniach: 11.04.2019 r., 12.04.2019 r., 17.04.2019 r. i 18.04.2019 r. - żywność wydawana będzie w siedzibie CIS w Żarnowie, przy ul. Szerokiej 10 w godzinach od 8.00 do 13.00.

  Osoby, które w wyznaczonych dniach nie odbiorą żywności, zapraszamy po odbiór do PUNKTU DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI W ŻARNOWIE w dniach: 24.04.2019 r., 25.04.2019 r., 29.04.2019 r., 30.04.2019 r.


  „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

  2019-03-28

  Realizacja I kwartał 2019 r.

  Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

  czytaj całość publikacji "„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”."

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Zmiany w Karcie Dużej Rodziny !!!

  2019-02-06

  Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny.

  czytaj całość publikacji "Zmiany w Karcie Dużej Rodziny !!!"


  Harmonogram dystrybucji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu lutym 2019 r.

  2019-02-01

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przedstawia poniżej harmonogram wydawania żywności przez CIS w Żarnowie dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu lutym 2019 r.:

  - w dniach: 04.02.2019 r., 05.02.2019 r., 11.02.2019 r. i 12.02.2019 r. żywność wydawana będzie w remizie OSP w Chełstach w godzinach od 8.00 do 13.00 zaś

  - w dniach: 06.02.2019 r., 07.02.2019 r., 13.02.2019 r. i 14.02.2019 r. żywność wydawana będzie w siedzibie CIS w Żarnowie, przy ul. Szerokiej 10 w godzinach od 8.00 do 13.00.

  czytaj całość publikacji "Harmonogram dystrybucji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu lutym 2019 r."


  Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

  2019-01-21

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż na terenie powiatu opoczyńskiego realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie dla osób uprawnionych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  czytaj całość publikacji "Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlana

   Trwa rekrutacja do projektu "Aktywizacja osób po 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim"

   2019-01-14

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt pn. "Aktywizacja osób po 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V)"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 r. życia przez powiatowe urzędy pracy".

   czytaj całość publikacji "Trwa rekrutacja do projektu "Aktywizacja osób po 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim""


   Bezpłatna pomoc dla oszukanych seniorów

   2019-01-02

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Stowarzyszenie Polskie Radio Obywatelskie udziela bezpłatnej pomocy seniorom oszukanym przez naciągaczy.

   By skorzystać z w/w pomocy należy przesłać do Stowarzyszenia wniosek o podjęcie bezpłatnej interwencji we wnoszonej sprawie lub zadzwonić pod nr tel. 42 279 73 55.

   czytaj całość publikacji "Bezpłatna pomoc dla oszukanych seniorów"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

    Informacja o stanie realizacji prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” za IV kwartał

    2018-12-21

    Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

    czytaj całość publikacji "Informacja o stanie realizacji prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” za IV kwartał"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

     2018-12-18

     W dniu 17.12.2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów”.

     czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Harmonogram dystrybucji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu grudniu 2018 r.

      2018-12-17

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przedstawia poniżej harmonogram wydawania żywności przez CIS w Żarnowie dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu grudniu 2018 r.:

      - w dniach: 19.12.2018 r., 20.12.2018 r., 27.12.2018 r. i 28.12.2018 r. żywność wydawana będzie w siedzibie CIS w Żarnowie, przy ul. Szerokiej 10 w godzinach od 8.00 do 13.00 zaś,

      - w dniu: 21.12.2018 r. żywność wydawana będzie w remizie OSP w Chełstach w godzinach od 8.00 do 13.00.

      czytaj całość publikacji "Harmonogram dystrybucji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu grudniu 2018 r."


      Wigilia dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka

      2018-12-07

      Informujemy, że dnia 24 grudnia 2018 r. w Wigilię Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie będzie nieczynny.

      Dzień ten zostanie odpracowany przez pracowników Ośrodka w sobotę 29 grudnia 2018 r. Wszelkie sprawy w tym dniu będzie można załatwić w godzinach od 7.30 do 15.30.


      Bezdomni są wśród nas

      2018-12-04

      Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia na terenach ogródków działkowych, pustostanów, piwnic, dworców komunikacji kolejowej i autobusowej oraz na terenach przyległych do mostów i wiaduktów. Nieodpowiednie warunki są najczęściej przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń.

      czytaj całość publikacji "Bezdomni są wśród nas"

      Dołączone pliki:


      Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

      2018-11-28

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

      czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

      Dołączone pliki:


      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług schronenia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

      2018-11-22

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.10.2018 r. na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana       Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

       przejdź do góry...

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

       Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji