Prawo


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-07-04
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.:1938

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1938, Dz.U.2017.2110, Dz.U.2014.1138, Dz.U.2017.1321, Dz.U.2017.1428, Dz.U.2017.2361, Dz.U.2017.2434, Dz.U.2018.138, Dz.U.2018.107, Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.697, Dz.U.2018.730, Dz.U.2018.858, Dz.U.2018.912, Dz.U.2018.932.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-07-04
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 917

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.917, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.1076.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-07-04
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 2077

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.2077, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.62.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-07-04
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 1201

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1201 t.j., Dz.U.2017.1475, Dz.U.2017.1954, Dz.U.2016.1948, Dz.U.2017.933, Dz.U.2017.2491, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.1009.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-07-04
Wydanie - rok: 2017, poz.: 1778

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1778 t.j., Dz.U.2017.38, Dz.U.2017.1027, Dz.U.2017.1321, Dz.U.2017.1428, Dz.U.2017.1543, Dz.U.2018.398. Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.697, Dz.U.2018.730, Dz.U.2018.1076.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-07-04
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 395.

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2018.395 t.j., Dz.U.2018.398, Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.62.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-06-05
Wydanie - rok: 2016, nr: -, poz.: 922

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2016.922, Dz.U.2018.1000.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-06-05
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 682

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682, Dz.U.2018.950.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-05-05
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 1257

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1257 t.j., Dz.U.2018.149, Dz.U.2018.650.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-12-04
Wydanie - rok: 2017, nr:-, poz.: 1579

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1579 t.j., Dz.U.2017.2018.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji