Aktualności


Informacja dotycząca wydawania pomocy żywnościowej

2018-11-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2018, będzie wydawana przez Fundację ,,INTERREGION'', Centrum Integracji Społecznej ,,Zielone Światło'' - Grupa Żarnów od dnia 19 listopada 2018 roku.

czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca wydawania pomocy żywnościowej"


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

2018-10-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

Dołączone pliki:


Nabór do projektu

2018-10-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Opocznie prowadzi nabór do projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia".

czytaj całość publikacji "Nabór do projektu"


Ciąg dalszy prac budowlanych w ramach projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

2018-09-28

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

czytaj całość publikacji "Ciąg dalszy prac budowlanych w ramach projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Nowe skierowania na pomoc żywnościową

  2018-09-10

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od 10.09.2018 r. wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

  czytaj całość publikacji "Nowe skierowania na pomoc żywnościową"


  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

  2018-08-23

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. "Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

  czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"


  Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

  2018-07-24

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi pn. " Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"

  Dołączone pliki:


  Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt dla osób młodych

  2018-07-17

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  czytaj całość publikacji "Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt dla osób młodych"


  Informacja

  2018-07-03

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przedstawia aktualny harmonogram dyżurów specjalistów Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, działającego przy PCPR w Opocznie oraz aktualny harmonogram działania telefonu interwencyjnego w/w Zespołu.

  czytaj całość publikacji "Informacja"


  Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

  2018-06-28

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przypomina o uchwalonym przez Sejmik Województwa Łódzkiego programie na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych".

  czytaj całość publikacji "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych"

  Dołączone pliki:


  Od1 lipca rusza rządowy program "Dobry start"

  2018-06-27

  Świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

  czytaj całość publikacji "Od1 lipca rusza rządowy program "Dobry start""


  Realizacja prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” za II kwartał 2018 r.

  2018-06-27

  Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

  czytaj całość publikacji "Realizacja prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” za II kwartał 2018 r."

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji