Aktualności


Trwa rekrutacja do projektu "Aktywizacja osób po 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim"

2019-01-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt pn. "Aktywizacja osób po 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V)"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 r. życia przez powiatowe urzędy pracy".

czytaj całość publikacji "Trwa rekrutacja do projektu "Aktywizacja osób po 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim""


Informacja o stanie realizacji prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” za IV kwartał

2018-12-21

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

czytaj całość publikacji "Informacja o stanie realizacji prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” za IV kwartał"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

  2018-12-18

  W dniu 17.12.2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów”.

  czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Harmonogram dystrybucji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu grudniu 2018 r.

   2018-12-17

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przedstawia poniżej harmonogram wydawania żywności przez CIS w Żarnowie dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu grudniu 2018 r.:

   - w dniach: 19.12.2018 r., 20.12.2018 r., 27.12.2018 r. i 28.12.2018 r. żywność wydawana będzie w siedzibie CIS w Żarnowie, przy ul. Szerokiej 10 w godzinach od 8.00 do 13.00 zaś,

   - w dniu: 21.12.2018 r. żywność wydawana będzie w remizie OSP w Chełstach w godzinach od 8.00 do 13.00.

   czytaj całość publikacji "Harmonogram dystrybucji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gm. Żarnów w m-cu grudniu 2018 r."


   Wigilia dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka

   2018-12-07

   Informujemy, że dnia 12 grudnia 2018 r. w Wigilię Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie będzie nieczynny.

   Dzień ten zostanie odpracowany przez pracowników Ośrodka w sobotę 29 grudnia 2018 r. Wszelkie sprawy w tym dniu będzie można załatwić w godzinach od 7.30 do 15.30.


   Bezdomni są wśród nas

   2018-12-04

   Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia na terenach ogródków działkowych, pustostanów, piwnic, dworców komunikacji kolejowej i autobusowej oraz na terenach przyległych do mostów i wiaduktów. Nieodpowiednie warunki są najczęściej przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń.

   czytaj całość publikacji "Bezdomni są wśród nas"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

   2018-11-28

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

   Dołączone pliki:


   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług schronenia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

   2018-11-22

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.10.2018 r. na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Informacja o wstrzymaniu wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej

    2018-11-20

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dnia 20.11.2018 r. wstrzymuje wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 do odwołania.


    Informacja dotycząca wydawania pomocy żywnościowej

    2018-11-02

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2018, będzie wydawana przez Fundację ,,INTERREGION'', Centrum Integracji Społecznej ,,Zielone Światło'' - Grupa Żarnów od dnia 19 listopada 2018 roku.

    czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca wydawania pomocy żywnościowej"


    Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

    2018-10-31

    Informujemy, że od dnia 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:
    - zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł),
    - specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł) i
    - zasiłek dla opiekuna - 620 zł (wzrost o 100 zł).

    czytaj całość publikacji "Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów"


    Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów

    2018-10-30

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów.

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żarnów"

    Dołączone pliki:


    Nabór do projektu

    2018-10-29

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Opocznie prowadzi nabór do projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia".

    czytaj całość publikacji "Nabór do projektu"


    Zmiana kryteriów dochodowych z pomocy społecznej

    2018-10-03

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od dnia 1 października 2018 r. zmianie uległy zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty niektórych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego i wynoszą:

    czytaj całość publikacji "Zmiana kryteriów dochodowych z pomocy społecznej"


    Ciąg dalszy prac budowlanych w ramach projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

    2018-09-28

    Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

    czytaj całość publikacji "Ciąg dalszy prac budowlanych w ramach projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Nowe skierowania na pomoc żywnościową

     2018-09-10

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że od 10.09.2018 r. wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

     czytaj całość publikacji "Nowe skierowania na pomoc żywnościową"


     Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów

     2018-08-23

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. "Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów".

     czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. przygotowywania i dowozu gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Klewie na terenie Gminy Żarnów"
     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji